23.09 / Monday

22:30

Majewska / Dałek / ENSEMBLE KOMPOPOLEX / Artistic Group Go Go / Koczur / Niedźwiedź / Ptak
Stulgińska / Løffler / Sotomski

Ticket price: 50 PLN Buy a ticket
Barbara Kinga Majewska soprano
Katarzyna Dałek voice
ENSEMBLE KOMPOPOLEX
Małgorzata Mikulska (guest) flute
Aleksandra Gołaj percussion
Rafał Łuc accordion
Jacek Sotomski electronics, video
Artistic Group Go Go:
Agata Baumgart direction, visual design
Weronika Murek text, dramaturgy
Jacek Sotomski dramaturgy
Ireneusz Zając costumes
Maciej Koczur conductor
Jakub Niedźwiedź, Krzysztof Ptak sound projection

Agnieszka Stulgińska FMYF ** (Warsaw Autumn and Society of Authors ZAiKS commission)
Simon Løffler b *
Jacek Sotomski CREDOPOL
Simon Løffler H *
Agnieszka Stulgińska OMYM ** (Warsaw Autumn and Society of Authors ZAiKS commission)

Because of explicit content in the work CREDOPOL, only adults above 18 years old are allowed to the concert.

** first performance
* first Polish performance