63. MFMW Warszawska Jesień

MUZYKA I JĘZYK

Muzyka jest językiem ale i język niesie własną muzykę. W festiwalowych koncertach oba te żywioły będą przeplatać się na różne sposoby, dotykając kwestii takich jak:

rola słowa w muzyce – słowo wtopione w muzykę i muzyka wtopiona w słowo – język muzyki, muzyka języka – muzyki i języka elementy wspólne – specyfika struktur – gramatyka muzyki, architektura tekstu – podobieństwo funkcji – muzyka a informacja – komunikacja poprzez muzykę – środki przekazu – „mowa” muzyki w perspektywie społecznej – sztuka czasu zarazy: muzyka domowa.

Koncerty, performanse, teatr dźwięku, różne formuły opery, intermedia, improwizacje, formy radiowe (w 95-lecie Polskiego Radia) i internetowe, spotkania, warsztaty kompozytorskie / ponad 50 festiwalowych wydarzeń / polska kompozytorska młoda generacja / postaci specjalne: Mark Andre, François Sarhan, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, François-Bernard Mâche, Peter Ablinger, Joanna Woźny / 50 kompozytorek i kompozytorów, z których 22 po raz pierwszy na Festiwalu, 18 światowych premier w tym zamówienia Festiwalu / 5 orkiestr, chór, 10 zespołów, solistki i soliści / radio festiwalowe / 10 miejsc wydarzeń.

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Muzyki Nowej, orkiestra European Workshop for Contemporary Music, Chopin University Big Band, JACK Quartet, Ensemble Vortex, Ensemble Nikel, Ensemble Garage, Kwadrofonik, ElettroVoce, Electric Primitivo i inni.

Nurt główny, Warszawska Jesień Klubowo, Mała Warszawska Jesień, Warszawska Jesień – konteksty oraz wydarzenia towarzyszące.

W programie tegorocznej „Warszawskiej Jesieni” m.in.: słowo w nowej operze François Sarhana; testy reklam w Pub-Reklamen Georges’a Aperghisa, performans słowno-muzyczny duetu ElettroVoce Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego; matryca języka w muzyce François-Bernarda Mâche’a; frazy słowa i muzyki w utworach Petera Ablingera Voices and Piano, mowa kadencji muzycznych w kwartecie Sky Macklay – Many, Many Cadences; sonoryzm znaków w utworze Marka Andre – cykl riss 1-3; gesty wobec dźwięku w muzyce Kuby Krzewińskiego – Contre No. 2; mowa znaków migowych u Marka Applebauma Aphasia; język, muzyka a rzeczywistość: koncert „Formy żeńskie” z utworami Moniki Szpyrki, Żanety Rydzewskiej, Martyny Koseckiej, Anny Sowy i Niny Fukuoki.

I dużo więcej o związkach muzyki i języka oraz utworów bez tego związku. Muzyki dziś powstającej nie sposób sprowadzić bowiem do jednej, nawet fundamentalnej kwestii.

Jerzy Kornowicz
Dyrektor Festiwalu


Program na dzień 7 czerwca 2020 r. Program ten może ulec zmianie.