63. MFMW Warszawska Jesień

MUZYKA I JĘZYK

Muzyka jest językiem ale i język niesie własną muzykę. W festiwalowych koncertach oba te żywioły będą przeplatać się na różne sposoby, dotykając kwestii takich jak:
rola słowa w muzyce – słowo wtopione w muzykę i muzyka wtopiona w słowo – język muzyki, muzyka języka – muzyki i języka elementy wspólne – specyfika struktur – gramatyka muzyki, architektura tekstu – podobieństwo funkcji – muzyka a informacja – komunikacja poprzez muzykę – środki przekazu – „mowa” muzyki w perspektywie społecznej – sztuka czasu zarazy: muzyka domowa.
Koncerty, performanse, teatr dźwięku, różne formuły opery, intermedia, improwizacje, formy radiowe (w 95-lecie Polskiego Radia) i internetowe, spotkania, warsztaty kompozytorskie / ponad 50 festiwalowych wydarzeń / polska kompozytorska młoda generacja / postaci specjalne: Mark Andre, François Sarhan, Aleksander Nowak, Simon Steen-Andersen, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, François-Bernard Mâche, Peter Ablinger, Joanna Woźny / 50 kompozytorek i kompozytorów, z których 22 po raz pierwszy na Festiwalu, 18 światowych premier w tym zamówienia Festiwalu / 5 orkiestr, chór, 10 zespołów, solistki i soliści / radio festiwalowe / 10 miejsc wydarzeń.

Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Orkiestra Muzyki Nowej, orkiestra European Workshop for Contemporary Music, Asko|Schönberg – K[h]AOS, Chopin University Big Band, JACK Quartet, Ensemble Vortex, Ensemble Nikel, Ensemble Garage, Kwadrofonik, ElettroVoce, Electric Primitivo i inni.

Nurt główny, Warszawska Jesień Klubowo, Mała Warszawska Jesień, Warszawska Jesień - konteksty oraz wydarzenia towarzyszące.

W programie tegorocznej „Warszawskiej Jesieni” m.in.: misterium dźwięku i słowa – Drach. Dramma per musica Aleksandra Nowaka; poemat Beata Furrera Schnee-Szenen; słowo w nowej operze François Sarhana; testy reklam w Pub-Reklamen Georges’a Aperghisa; performans słowno-muzyczny duetu ElettroVoce Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego; matryca słów kluczowych u François-Bernarda Mâche’a w L'Estuaire du temps na orkiestrę i sampler; frazy słowa i muzyki w utworach Petera Ablingera Voices and Piano; mowa kadencji muzycznych w kwartecie Sky Macklay – Many, Many Cadences; sonoryzm znaków w utworze Witolda Szalonka – Les Sons i Marka Andre – cykl riss 1-3; gesty wobec dźwięku w muzyce Kuby Krzewińskiego – Contre No. 2; mowa znaków migowych u Marka Applebauma Aphasia; język, muzyka a rzeczywistość: Jerzy Bielski Zamenhof Project: Breaking the Codes oraz koncert „Formy żeńskie” z utworami Moniki Szpyrki, Żanety Rydzewskiej, Martyny Koseckiej, Anny Sowy i Niny Fukuoki; wielki patchwork języka, muzyki i obrazu – Simon Steen-Andersen TRIO w koncercie finałowym tegorocznej „Warszawskiej Jesieni”. 

I dużo więcej o związkach muzyki i języka oraz utworów bez tego związku. Muzyki dziś powstającej nie sposób sprowadzić bowiem do jednej, nawet fundamentalnej kwestii.

Jerzy Kornowicz
Dyrektor Festiwalu


Program na dzień 17 kwietnia 2020 r. Program ten może ulec zmianie.