Powrót do:   Utwory
Partiels - Gérard Grisey

jest częścią muzycznego cyklu Espaces acoustiques, w którego skład wchodzą kolejno: Prologue na altówkę solo, Périodes na siedmiu muzyków, Partiels na 16 lub 18 muzyków, Modulations na 33 muzyków, Transitoires i Épilogue na wielką orkiestrę.
Tytuł należy rozumieć jako cząstki większego utworu, lecz także w sensie akustycznym jako alikwoty.
Brzmieniowy kształt utworu w największym stopniu określają dwa elementy: okresowość i spektrum alikwotów. Momenty te, łatwo rozpoznawalne, nadają dyskursowi muzycznemu ciągłość i dynamikę. Sam dyskurs nawiązuje wyraźnie do formy cyklicznej, a także do ludzkiego oddechu: wdech – wydech – odpoczynek, lub też napięcie – przesunięcie – odprężenie – odzyskanie energii. Liczne fragmenty Partiels opierają się na nowej technice syntezy instrumentalnej. Jest to technika podobna do syntezy addytywnej, używanej w obróbce muzyki elektronicznej i cyfrowej: opiera się ona na użyciu instrumentu (mikrosynteza) w celu realizacji różnych składowych dźwięku i osiągnięcia globalnej formy dźwiękowej (makrosynteza). Technika ta prowadzi do percepcyjnego zatarcia poszczególnych instrumentalnych źródeł dźwięku na rzecz całkowicie wymyślonego syntetycznego brzmienia. Owe różne fuzje pozwalają artykułować i organizować całą gamę brzmień, sięgającą od spektrum harmonicznego aż po biały szum, przechodząc przez różne spektra alikwotów nieharmonicznych.

Gérard Grisey

Loading...