Bilety Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Regulamin uczestnictwa w koncertach
63. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”

W związku z koniecznością zabezpieczenia przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Związek Kompozytorów Polskich (organizator festiwalu „Warszawska Jesień”) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich koncertów organizowanych w dniach 18 – 27 września 2020.


1. Uczestnictwo w koncertach oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. 
2. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
♣ jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
♣ przebywa na kwarantannie,
♣ jest pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Wzór oświadczenia dostępny jest przy zakupie biletów i na stronie internetowej festiwalu. Przed rozpoczęciem danego koncertu, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na salę koncertową. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie zostaną wpuszczone na koncert. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od daty koncertu.
4. Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do noszenia przez cały czas maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie oraz zachowania dystansu min. 2 metrów.
5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk.
6. Organizator może dokonywać pomiaru temperatury ciała osób przed wejściem na salę. W przypadku odmówienia pomiaru temperatury lub stwierdzenia podwyższonej temperatury organizator ma prawo odmówić wstępu na koncert.
7. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabroniona.
8. Koncerty odbywają się bez przerw. Po rozpoczęciu koncertu osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
9. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.
10. Zasady uczestnictwa w festiwalu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

Online
www.biletomat.pl (517 055 920)
www.filharmonia.pl  (na koncert 26 września o 19:30)

W miejscach koncertów 
- na godzinę przed koncertami 

Na koncert 26.09., godz. 19.30
- w kasach Filharmonii Narodowej od pon. do sob. w godz. 10:00–14:00 i 15:00–19:00

Filharmonia Narodowa
Sala Koncertowa:

18.09, 19:30 – 60 zł, 80 zł
26.09, 19:30 – 60 zł, 80 zł
(zniżka 25% dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów)
Sala Kameralna:
24.09, godz. 19:30 – 50 zł

ATM Studio
20.09, godz. 19:30 – 50 zł
22.09, godz. 22:30 – 50 zł
23.09, godz. 22:30 – 50 zł
25.09, godz. 19:30 – 50 zł

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
– koncerty odbywają się bez udziału publiczności w związku z decyzją Polskiego Radia

Spotkania i warsztaty z kompozytorami w Austriackim Forum Kultury
– wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja pod adresem: festival@warsaw-autumn.art.pl

Park Rzeźby w Królikarni     
18 – 27.09 – wstęp wolny  
19.09, godz. 11:00 – wstęp wolny   
19.09, godz. 16:00 – wstęp wolny   

Muzeum Warszawy      
20.09, godz. 11:00 i 13:00 – 15 zł      
26.09, godz. 11:00, 13:00 i 16:00 – 15 zł  
27.09, godz. 11:00, 13:00 i 16:00 – 15 zł    

19.09, godz. 22:30 – wstęp wolny
24.09, godz. 22:30 – wstęp wolny

17-30.09, godz. 9:00-17:00 – wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja pod adresem: stanislaw.welbel@bmeia.gv.at

20.09, godz. 17:00 – wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja pod adresem: warschau-kf@bmeia.gv.at

23.09, godz. 17:00 – wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, wymagana rejestracja

27.09, godz. 16:00 – 10 zł, bilety do kupienia na 2 godziny przed koncertem

pozostałe wydarzenia – wstęp wolny