Limae Labor - Fernando Garnero Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

In memoriam Éric Gaudibert 

...hat also der Geist die Bewegung seiner Gestaltens beschlossen. 
(Tak więc w wiedzy duch zakończył swój ruch kształtowania się, 
Georg W. Hegel, Fenomenologia ducha, tłum. Adam Landman) 

Tytuł utworu nasunął mi się w trakcie kompozycji, gdy pierwotne idee ukazują się w nowej perspektywie, przeformułowanej przez samo dzieło. Jest on cytatem z wiersza Becketta Serenada I. Cytat ten ewokuje zarazem moją pracę nad obiektami dźwiękowymi w kontekście złożonych powtórzeń, powracających dźwięków i reżyserii energii zużywanej przez ciało wykonawcy przy wydobywaniu dźwięku. Tytuł nawiązuje wreszcie do obsesyjnego sposobu pracy z materią brzmieniową.

Limae Labor: łac. trud wygładzania [dzieła]. Aluzja do Horacego, Ars Poetica, 291–292; Samuel Beckett, Les Os d’Écho et autres précipités, Les Éditions de Minuit, s. 52. 

Fernando Garnero