Zoom in/dolly out - Monika Szpyrka Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Technika filmowania dolly zoom polega na szybkiej zmianie ogniskowej kamery i oddaleniu się od obiektu. Wówczas następuje zaburzenie perspektywy. Tło ulega modyfikacji, a pierwszy plan pozostaje niezmieniony. Efekt ten zwykle niesie ładunek emocjonalny i służy do przedstawiania nagłych reakcji postaci związanych np. z olśnieniem bohatera czy znaczącą sytuacją. 

Ten rodzaj zestawiania ze sobą dwóch planów został przełożony na koncepcję utworu. Materiał muzyczny i akcje wykonawczyń na scenie funkcjonują względem siebie w relacji analogicznej. Utwór skomponowano specjalnie z myślą o projekcie Formy żeńskie

Monika Szpyrka