„Rekomendacje Warszawskiej Jesieni” Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

9 listopada 2022, godz. 19:00
Scena TR Warszawa/Marszałkowska 8

Koncert w ramach cyklu „Rekomendacje Warszawskiej Jesieni”

flow unit:
Ewa Liebchen flet
Julian Paprocki klarnet
Paweł Gusnar saksofon
Bartłomiej Kacperski trąbka
Adam Kośmieja fortepian
Anna Kwiatkowska skrzypce
Paweł Czarny altówka
Mikołaj Pałosz wiolonczela
Sławomir Wojciechowski elektronika
Przemysław Kunda projekcja dźwięku

Joanna Bailie from above and far away (2020)
Henry Cowell The Tides of Manuanuan (1917)
Joanna Bailie Artificial Environments I-V (2011)
James Tenney Critical Band (1988, opracowanie warstwy elektronicznej – Sławomir Wojciechowski)

Termin „deep listening” – „głębokie słuchanie” wydaje się zbyt ogólny by być użytecznym, niemniej w odniesieniu do pewnych nowszych muzycznych zjawisk przybrał on znaczenie dość określone. Można powiedzieć przecież, że słuchanie muzyki o pewnym stopniu złożoności zawsze powinno być „głębokie”, zatem pojęcie to używane bez kontekstu nie niesie żadnej istotnej informacji. Przyjęło się jednak stosować je do muzyki, której brzmienia trwają długo i ewoluują na tyle powoli, że można zatrzymać na nich uwagę na czas dłuższy i zauważyć ich osobliwość – inaczej niż w olbrzymiej większości istniejących dawnych i nowszych utworów, których oczywistą cechą jest ruch i zmienność. Termin „deep listening” można użyć też w innym znaczeniu – w odniesieniu do propozycji odkrywania muzycznej natury dźwięków, które zwykle za muzykę uważane nie są. W programie dzisiejszego koncertu znajdą się utwory, które mogłyby być przykładami tego rodzaju podejść. Autorem jednego z nich jest amerykański kompozytor James Tenney (1934 – 2006), dziś już poniekąd „klasyk”, który wniósł ważny wkład w rozwój technik kolażu, syntezy dźwięku, komponowania algorytmicznego, muzyki procesualnej, spektralnej i mikrotonowej oraz eksploracji rozmaitych systemów strojenia, w tym poszerzonej koncepcji stroju naturalnego. Dwa pozostałe są dziełem Joanny Bailie, kompozytorki urodzonej w Londynie w roku 1973. Jej zainteresowania obejmują muzykę kameralną, instalacje, wykorzystywanie nagrań terenowych i innych dźwiękowych mediów w połączeniu z instrumentami, a także łączenie elementów dźwiękowych z wizualnymi. Jest znana również jako współzałożycielka, wraz z kompozytorem Matthewem Shlomowitzem, zespołu Plus-Minus Ensemble.