Oświeć mnie - Adam Czerski, Barbara Zach Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Wystawa fotograficzno-dźwiękowa przedstawia wybrane dziedziny życia Piotra Ślązaka – osoby niepełnosprawnej ruchowo, która urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pomimo zmagania się z czterokończynowym porażeniem i zaburzeniem mowy, zdołał on jednak sporo w życiu osiągnąć. Celem wystawy jest umożliwienie poznania perspektywy osoby niepełnosprawnej, obdarzonej niezwykłą siłą charakteru i będącej przykładem wyjątkowej wytrwałości. Instalacja posiada formę „archiwum”, w którym największe znaczenie mają dane dźwiękowe: widzowie/ słuchacze wchodzą do zaciemnionej przestrzeni wystawienniczej i za pomocą latarek nakierowywanych na fotografie wyzwalają zestawy wypowiedzi oraz sterują „pływającą” muzyką. Mają również możliwość przeczytać skany wybranych artykułów, które uzupełniają historię Piotra o jego dzieciństwo i perspektywę jego mamy – Zofii Ślązak.

Projekt powstał przy wsparciu dr Doroty Błaszczak i mgr. Igora Szymańskiego oraz dzięki trafnym spostrzeżeniom pedagogów Katedry Akustyki i Multimediów, w ramach pracy dyplomowej zaprezentowanej 21 maja 2023 roku na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Adam Czerski, Barbara Zach