Plakat - Tadeusz Wielecki Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Powołaniu do życia European Workshop for Contemporary Music – w 2003 roku, w przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej – przyświecały dwie główne idee. Pierwsza, artystyczna: ćwiczenia się młodych muzyków w wykonawstwie nowej muzyki, a przez to poszerzania kręgu jej znawców i zwolenników. Druga to ta zawarta w Odzie do radości Schillera, następnie dobitnie wypowiedziana przez Beethovena i podjęta w hymnie Unii Europejskiej: WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ BRAĆMI. 

Miałem to na uwadze podczas komponowania utworu dla EWCM z okazji dwudziestolecia jego istnienia i zapragnąłem nawiązać do tego podwójnego przesłania, to jest do idei harmonijnego współdziałania bliźnich ku wzajemnemu zrozumieniu oraz do idei ofiarnego działania na rzecz poważnej i wysokiej, szlachetnej i głębokiej, twórczej i odkrywczej współczesnej sztuki muzycznej. 

Nie, żeby nie musiała się tu wkraść szczypta gorzkiej ironii. Bo zawołanie europejskiego hymnu: „wszyscy ludzie będą braćmi” w momencie, w którym w tej właśnie Europie bracia najeżdżają braci, jawi się niestety jako daleko przedwczesne. Z kolei obstawanie przy „muzyce poważnej” wydaje się mocno niepoważne w sytuacji, gdy, ma się rozumieć, nie ma żadnej „poważnej” lub „niepoważnej”, „wysokiej” lub ”niskiej”, jest już tylko „dobra” i „zła”. 

Jednak cokolwiek by się działo, tych dążeń i idei nie wolno zaniechać. Dlatego składając zespołowi EWCM życzenia bogatych artystycznych doświadczeń i nieustającej prosperity, pozwoliłem sobie przekazać w jego ręce kompozycję zaopatrzoną między innymi w wiaderko wiary, łopatkę nadziei i kubełek humoru. 

Tadeusz Wielecki 

Wydawcą utworu Plakat Tadeusza Wieleckiego jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.