we speak - Neo Hülcker Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

mówimy
Usta. Przegląd ubytków, tkanki miękkie, zęby, język.
Narządy gębowe. Otwór. Należy do: chrząstka nalewkowata. Organ głosowy. Proteza zewnętrzna. Skradziony głos lip sync uwewnętrzniony:
seans: wkomponowany. 

Neo Hülcker