EUROPEAN WORKSHOP FOR CONTEMPORARY MUSIC Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Wyłonił się z dawnych Polsko-Niemieckich Warsztatów Muzyki Współczesnej, utworzonych w 2003 przez Niemiecką Radę Muzyczną (Deutscher Musikrat) i festiwal Warszawska Jesień. Warsztaty mają dwa główne cele: po pierwsze wspierać młodych muzyków zainteresowanych zdobyciem praktyki w specjalnych technikach muzyki współczesnej i oswojeniem się ze współczesnym repertuarem; po drugie promować wymianę kulturalną i integrację artystyczną między oboma krajami, jak również współpracę z całą muzyczną Europą. 

Tematem pierwszych warsztatów w 2003 było spotkanie warszawskiego zespołu Kwartludium z młodymi muzykami niemieckimi. Po wielu dniach prób zespół wystąpił na estradzie Warszawskiej Jesieni pod dyrekcją Rüdigera Bohna w repertuarze polskiej i niemieckiej muzyki współczesnej. Występ w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego był poświęcony prawykonaniom utworów napisanych specjalnie na tę okazję. Ideę pierwszych wykonań utworów młodych kompozytorów z obu krajów kontynuowano w latach 2006 i 2007 m.in. dzięki zamówieniom radiofonii niemieckiej (Deutschlandfunk). W ten sposób częścią repertuaru zespołu stały się utwory nowe i mało znane. Dziś jego lista repertuarowa obejmuje dzieła Helmuta Lachenmanna, Wolfganga Rihma, Matthiasa Spahlingera, André Wernera, Iannisa Xenakisa i Witolda Lutosławskiego, a także Joanny Woźny, Aleksandra Szczetyńskiego i Lubawy Sydorenko. Zespół występował m.in. na berlińskim festiwalu Ultraschall i podczas międzynarodowych warsztatów kompozytorskich Buckower Begegnungen, na festiwalu Kontrasty we Lwowie, Milano Musica, Baltic Sea Festival w Sztokholmie, Tonlagen w Dreźnie, Forum Neuer Musik w Kolonii i na polsko-niemieckim festiwalu nowoczesnego sąsiedztwa Sąsiedzi 2.0 organizowanym przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec i Instytut Goethego w Warszawie. Wystąpił też na zaproszenie Akademii Sztuki w Berlinie, gdzie zaprezentował w październiku 2011 utwory młodych polskich kompozytorów w ramach projektu „Blickwechsel”. 

W sierpniu 2014 zespół po raz pierwszy wziął udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie. W 2015 w czasie prób w unikatowym pod względem architektonicznym Muzeum Sztuki „Kolumba” w Kolonii muzycy reagowali na różnorodne charakterystyki przestrzeni, rozwijając odpowiadającą im muzyczną dramaturgię. 

Po ożywionej współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie w latach 2013–15, w 2016 i 2017 warsztaty odbywały się w Akademii Muzycznej w Łodzi. Oprócz koncertów w Łodzi i w Warszawie EWCM wystąpił wtedy gościnnie w Filharmonii Luksemburskiej. W latach 2018 i 2019 warsztaty odbyły się w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wiosną 2023 dwudziestolecie istnienia EWCM zostało uczczone koncertem na festiwalu ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln. W tym roku warsztaty odbędą się już po raz czwarty na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.