Lubieniecki, Ryszard Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

kompozytor, muzykolog, instrumentalista, improwizator. Studiował kompozycję i akordeon w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2023 obronił pracę doktorską pod kierunkiem Remigiusza Pośpiecha we wrocławskim Instytucie Muzykologii; zajął się w niej pamięcią i jej śladami w późnośredniowiecznych źródłach muzycznych i teoretycznych regionu Europy Środkowej. Poza akordeonem gra również na średniowiecznych instrumentach klawiszowych – portatywie i clavisimbalum. Współzałożyciel tria muzyki współczesnej Layers i zespołu muzyki średniowiecznej Vox Imaginaria. Jako improwizator aktywnie działa na scenie wrocławskiej, współtworzy m.in. zespoły Lubieniecki/Rupniewski, Disquiet i Widzicie.