Krzanowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

go to content

Krzanowski
presentation of a website

free entry

Presentation of a website dedicated the life and work of Andrzej Krzanowski:
www.andrzejkrzanowski.pl

Organised by Fundacja im. A. Krzanowskiego, PWM Edition, Mała Akademia Muzyki / Little Academy of Music