Daremność - Rafał Zapała Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Istnieje pesymizm. Pesymizm jest liryczną porażką umysłu, melodramatyczną daremnością filozofii. Ironiczne i lakoniczne „Nigdy nie damy rady”.


Utwór jest inspirowany tekstami Eugene’a Thackera, który stawia tezę, że powoli docieramy do granicy naszej zdolności zrozumienia świata – świata katastrof planetarnych, pandemii, zmian tektonicznych, dziwnej pogody, zalanych olejem pejzaży morskich i ukradkowego, nieustannie grożącego wyginięcia. Wszystkie te sytuacje Thacker traktuje jako zjawiska „nie-do-pomyślenia”, nie jesteśmy w stanie ich ani do końca przewidzieć, ani zatrzymać skutków ich działania. Pesymizm jest niełatwą myślą o świecie-bez-nas. 

Rafał Zapała