Lorent, Leszek Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Perkusista. W 2008 ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et Danse w Lyonie w mistrzowskiej klasie Jeana Geoffroya. W latach 2006– 09 uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Tallinnie. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów. 

Regularnie bierze udział w festiwalach: Warszawska Jesień, Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flâneries Musicales w Reims, Novelum w Tuluzie, Warszawskie Spotkania Muzyczne, KODY, Musica Polonica Nova. Jako solista występował z Polską Orkiestrą Radiową, Sinfonią Iuventus, Orchestre Perpignan Méditerranée, orkiestrami Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Narodowego Forum Muzyki. 

Otrzymał liczne stypendia, m.in: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Société Générale, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, Stypendium Młoda Polska, stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za osiągnięcia naukowe. 

Leszek Lorent ma w dorobku prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów, m.in.: Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego, Miłosza Bembinowa, Tomasza Opałki, Aleksandry Gryki, Pawła Hendricha. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. 

W 2012 otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej, zaś w 2016 tytuł doktora habilitowanego. Jest adiunktem macierzystej uczelni, kierownikiem Studium Muzyki Nowej. Jego artykuły z pogranicza muzyki i lozo i były publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych „Aspiracje”, w „Zagadnieniach Naukoznawstwa PAN” oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą. Jest autorem książek: Szkice perkusyjne. Zagadnienia lozo czno-wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych wybranych twórców (wyd. Cultura Animi, 2014), oraz Ine abilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza (wyd. Cultura Animi, 2015). Dorobek fonogra czny Leszka Lorenta obejmuje kilkanaście płyt, na których występuje jako kameralista, oraz trzy płyty solowe.