Schromová, Magda Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Absolwentka pedagogiki specjalnej wieku przedszkolnego na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu oraz kierunku surdopedagogika – logopedia na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Ukończyła także studia języka czeskiego w komunikacji głuchych na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz studia doktoranckie w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego, Porównawczego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywna tłumaczka polskiego języka migowego w wielu obszarach: konferencyjnym (w tym wydarzenia transmitowane online, uroczyste gale), artystycznym (piosenki oraz spektakle dla dzieci i dorosłych), środowiskowym (głównie medyczne, urzędowe) oraz akademickim. Specjalizuje się w tłumaczeniach artystycznych oraz konferencyjnych. 

Przetłumaczyła ponad dwadzieścia spektakli teatralnych oraz koncertów muzycznych. W 2015 brała udział w przygotowaniu oraz realizacji pierwszej w Polsce sztuki teatralnej tłumaczonej cieniowo, Ich czworo Gabrieli Zapolskiej we współpracy z Teatrem SGH. Współpracowała jako konsultant merytoryczny z Małgorzatą Limanówką przy tłumaczeniach kilku bajek dla dzieci oraz filmów dla młodzieży m. in. w ramach projektów Fundacji Kultury bez Barier. Owocem tej współpracy było pierwsze w Polsce tłumaczenie bajki w duecie – Piękna i Bestia. Współautorka artykułu Tłumaczenie teatralne w polskim języku migowym, który zostanie opublikowany w „Półroczniku Językoznawczym Tertium”. Sekretarz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego w kadencji 2016–2020. Lektorka języka czeskiego w Czeskim Centrum przy Ambasadzie Republiki Czeskiej.