Tomasiewicz, Maciej Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia w specjalnościach kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura symfoniczno-operowa (stopień doktora sztuk muzycznych) w klasie Szymona Bywalca. Uczestniczył w mistrzowskim kursie dyrygenckim prowadzonym przez Michaela Dittricha w Budapeszcie, gdzie w drodze konkursu otrzymał drugą nagrodę, a także w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Gabriela Chmurę, Jacka Kaspszyka czy Larry’ego Livingstona. Jest związany z Orkiestrą Kameralną Archetti, z którą współpracował jako skrzypek, a od 2014 jest jej dyrygentem. W latach 2015–19 prowadził działalność pedagogiczną jako dyrygent Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Bytomiu oraz Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Asystował dyrygentom tej miary, co Michaił Jurowski, Gabriel Chmura, Jacek Kaspszyk, Michał Klauza, Christoph Koenig, Alexander Liebreich, Tadeusz Kozłowski, Antoni Wit. Współpracował jako asystent dyrygenta z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, a także z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie przygotowywał premierę Strasznego dworu Stanisława Moniuszki w reżyserii Krystyny Jandy po wygranym konkursie na stanowisko asystenta-dyrygenta. Prowadził koncerty m.in. z Filharmonią Narodową, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonią Kaliską, Śląską, Świętokrzyską, Zielonogórską, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Muzyki Nowej. Od 2016 współpracuje z Operą Śląską, w której poprowadził m.in. premierę baletową spektaklu Szeherezada/ Medea z muzyką Rimskiego-Korsakowa i Barbera, a także wznowienie Toski Pucciniego, Dziadka do orzechów Czajkowskiego, Barona cygańskiego Straussa oraz Strasznego dworu Moniuszki. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku poprowadził m.in. spektakle Carmen Bizeta oraz Turandot Pucciniego. W sezonie 2016–17 współpracował jako asystent dyrygenta z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus. Był dwukrotnym bene cjentem programu Instytutu Muzyki i Tańca Dyrygent-Rezydent (Filharmonia Śląska oraz Opera i Filharmonia Podlaska). Od września 2019 – po wygranym przesłuchaniu na asystenta dyrygenta i dyrektora artystycznego Andrzeja Boreyki – współpracuje z Filharmonią Narodową. W nadchodzącym sezonie będzie pełnił funkcję pierwszego dyrygenta Śląskiej Orkiestry Kameralnej.