Krzewiński, Kuba Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

studiował kompozycję u Zygmunta Krauzego w Akademii Muzycznej w Łodzi, w Hochschüle für Musik w Dreźnie u Marka Andre i Manosa Tsangarisa, w Królewskim Konserwatorium w Hadze w klasie Yannisa Kyriakidesa, a także na licznych kursach mistrzowskich. 

Jego twórczość oscyluje wokół zagadnienia dotyku: jako genezy dźwięku oraz sposobu jego percepcji, jako osi relacji performer-instrument oraz jako medium komunikacji społecznej. Poprzez stosowanie środków performatywnych, multimediów i odniesień taktylnych proponuje publiczności nowe sposoby kontaktu z muzyką i cielesnością. 

W 2018 został uznany przez culture.pl za jednego z dziesięciorga najbardziej obiecujących kompozytorów młodego pokolenia w Polsce. Jego utwory wykonywały i zamawiały zespoły: Musikfabrik, Garage, Kompopolex, NEMØ, Ensemble Royaal, duet Kwiatkowska/Pałosz i inni. Utwory i instalacje Krzewińskiego prezentowano na wielu festiwalach w Polsce, Belgii, Holandii, Niemczech, Portugalii i Chinach.
Kompozytor jest laureatem Förderpreis für junge Komponisten 2019 przyznawanej przez rząd Saksonii. Został zaproszony do wzięcia udziału w rezydenturach artystycznych: Binaural Nodar SOCCOS Residency w Vouzeli w Portugalii (2016), LABO w Antwerpii (2017), PointX z zespołem NEMØ Ensemble w Gandawie (2018). W 2019 nakładem Bôłt Records ukazało się DVD Incorporate z jego utworami kameralnymi. 

Współpracuje z artystką audiowizualną Aleksandrą Chciuk. Wspólnie stworzyli m.in. koncert/instalację Black of Granule na dwóch performerów, fortepian i jednego słuchacza podczas Musica Privata w Łodzi w 2016 oraz na Festiwalu Instalakcje w Warszawie w 2018. Z tą samą artystką współpracował przy audioperformansie Splot-maszyna zamówionym na otwarcie Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jest autorem serii obiektów Ameublement de Musique, które do tej pory były prezentowane w formie instalacji lub koncertu w Polsce, Belgii i Holandii oraz Niemczech. 

Wybrane utwory: Glass Wood Plastic na skrzypce i marimbę (2015), I | 0 na sześcioro wokalistów, altówkę i wiolonczelę (2015), Mille-feuille na tancerza lub tancerkę i elektronikę (2015), Contre No. 1 na skrzypce i wiolonczelę (2016), Black of Granule, instalacja/koncert (z Aleksandrą Chciuk, 2016), Edging na flet, klarnet, puzon, perkusję, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas oraz siedmioro tancerzy (2016), Another air na flet, akordeon, perkusję, elektronikę oraz 20 wiatraków (2017), Inside na Musikfabrik z instrumentami Harry’ego Partcha i obiektami Ameublement de Musique (2018), Entre na klarnet basowy, perkusję, e-piano, skrzypce, kontrabas i media (2018), Incorporate na skrzypce, elektronikę i wideo (z Aleksandrą Chciuk, 2018), Ep na kontrabas i głuchego poetę (2018), Splotmaszyna, audioperformans (z Aleksandrą Chciuk, 2019), AdM Room, instalatywny utwór na dwie marimby i obiekty Ameublement de Musique (2019), Contre No. 2 na fortepian, perkusję i elektronikę (2019).