Mazur, Rafał Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

muzyk, filozof, eseista, wybitna i ważna osoba na scenie free jazzu i muzyki improwizowanej w Polsce i Europie Środkowej. Gra na akustycznej gitarze basowej zbudowanej na jego zamówienie. Wypracował zaawansowane i indywidualne podejście do swojego instrumentu oraz do improwizacji w ogóle, w którym brzmienie, rozbudowana technika i gest łączą się w wykonawstwie. 

Głównym polem zainteresowań i działalności Mazura jest improwizacja kolektywna i solowa. Jest założycielem Improvisers Ensemble – pierwszego krakowskiego zespołu muzyki swobodnie improwizowanej, studia ImproArt oraz współzałożycielem Instytutu Intuicji – projektu poświęconego improwizacji intuicyjnej. Wykonywał muzykę jazzową i improwizowaną w klubach i festiwalach w całej Europie, a także w Chinach, Korei Południowej i Japonii. 

Ostatnio współpracuje z Guillermem Gregoriem, Joëlle Léandre, Ramonem Lopezem, Satoko Fuji, Natsuki Tamurą, Agustí Fernándezem, Martinem Küchenem, Peterem Ole Jørgensenem, Zlatko Kauciciem, Lotte Anker, Frederikiem Blondym, Charlottą Hug, Raymondem Stridem, Keirem Neuringerem, Barrym Guyem i innymi. Płyty wydawał w większości liczących się wydawnictw free jazzowych i free improvised music jak Clean Feed, No Business Records, Relative Pitch, Fundacja Słuchaj i FMR Records, ale jego główną wytwórnią jest Not Two Records. 

Mazur od dwudziestu lat tworzy cykle koncertów muzyki improwizowanej w Krakowie: Laboratorium Intuicji, Meeting of Improvisers Festival i in. Był kuratorem Improvisers’ Meeting w ramach festiwalu Musica Privata 2018. Jest kuratorem programowym Polish Improart – prezentacji twórczości polskich muzyków-improwizatorów na festiwalu Krakowska Jesień Jazzowa. 

Szczególne miejsce w jego działalności zajmuje projekt Wandering the Sound, w którym Mazur łączy działalność filozoficzną i muzyczną. Stworzył Wandering the Sound Trio z Gregoriem i Lopezem oraz Wandering the Sound Quintet z Fuji, Tamurą, Gregoriem i Lopezem. Istotną częścią projektu jest Droga Improwizacji – warsztat spontanicznej improwizacji opartej na taoistycznej strategii działania w nieoczekiwanych sytuacjach. Stworzone w ramach grantu artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego warsztaty są prezentowane online na specjalnym kanale Droga Improwizacji na YouTubie. 

Wybrane projekty: Komprowizacje, kompozycje dla improwizatorów; Wandering the Sound(scape), komprowizacje na pejzaż dźwiękowy i improwizatorów; muzyka teatralna: 1410w reż. Piotra Bikonta (Stowarzyszenie Teatralne Badów, 2011), Mars: Odyseja w reż. Pawła Miśkiewicza (Teatr Powszechny w Łodzi, 2014), Podopieczniw reż. Pawła Miśkiewicza (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2016), Biesy. Spektakl o piciu herbaty w reż. Pawła Miśkiewicza (Narodowy Stary Teatr, 2021). 

Wybrana dyskografia: Tar&Feathers (Trzaska, Mazur, Pandi) – Gusta Records; Liquid Quintet (Fernandez, Cirera, Majewski, Mazur, Prats), Myriad duo (Strycharski, Mazur), X-Rayed – Nobject (Kuchen, Mazur, Trilla), Wandering the Sound (Gregorio, Mazur, Lopez), The Great Tone has no Sound (Mazur, Gregorio, Majewski, Fujii, Tamura, Lopez) – Fundacja Słuchaj; Spontaneous Soundscapes (Fernandez, Mazur, Majewski), Ziran (Fernandez, Mazur), Ran Trio (Cirera, Mazur, Field), Live at Divadlo 29 (Mockunas, Mazur, Strid), Tidal Heating (Dymny, Mazur, Trilla), Unknowable (Carrier, Mazur, Lambert), Ensemble 56 (Dora, Mazur, Górka), Unison Lines (Neuringer, Mazur), reefold (Pursglove, Mazur, Lopez), Five Spontaneous Ones (Cirera, Field, Mazur), Beauty Resistance (Léandre, Kaucic, Rybicki, Mazur, Kozera), „What is...?” (Fuji, Gregorio, Tamura, Mazur, Lopez) – Not Two Records; Joy of Being (Carrier, Mazur, Lambert), Baza (Kuchen, Mazur) – No Business Records; Diachronic Paths (Neuringer, Mazur) – Relative Pitch.