Czwarta konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą” Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Czwarta konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą”
konferencja muzykologiczna online

Warsaw Autumn Festival – Its Role and Significance for the Musical Life of the Countries on Both Sides of the Iron Curtain (and After its Fall)

Komitet programowy:
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska prof. IS PAN, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Związek Kompozytorów Polskich
dr hab. Jolanta Guzy-Pasiak Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Iwona Lindstedt prof. UW, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Związek Kompozytorów Polskich
dr Mieczysław Kominek prezes Związku Kompozytorów Polskich
Jerzy Kornowicz dyrektor festiwalu Warszawska Jesień

Celem czwartej konferencji poświęconej muzyce polskiej za granicą jest namysł nad rolą i znaczeniem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” dla muzyki i życia muzycznego krajów po obu stronach żelaznej kurtyny – za czasów jej funkcjonowania, jak i po jej upadku. Uczestnikami są muzykolodzy z Europy, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii.

Program konferencji na stronie: www.ispan.pl

Obrady konferencji odbywają się w języku angielskim.

Organizator: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Związek Kompozytorów Polskich