emptyloop - Aleksandra Gryka Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

O trudnościach komunikowania się człowieka z człowiekiem za pomocą mowy.
Mogą one wynikać z:


a. przymusu wypowiadania się przez ludzi, niezależnie od tego, czy posiadają wiedzę na dany temat, 

b. trudności w wypowiadaniu się wynikających z uszkodzeń endogennych, nabytych, np. afazji. 

Aleksandra Gryka