Demodulation - Arash Yazdani Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

W przetwarzaniu sygnałów radiowych i innych pól pochodnych demodulacja równa się wyizolowaniu oryginalnych komponentów sygnału z modulowanej syntezy. Ta idea wykorzystana jest w utworze zarówno w wymiarze konceptu, pomysłu, jak i w kontekście. 

W pewnym sensie słuchanie każdej muzyki oznacza przetwarzanie i dekodowanie otrzymywanych przez nas danych słuchowych. Dekodowanie jest aktem nie tylko fizjologicznym, lecz także mentalnym – sprowadza się do wyjaśnienia pojęcia kreacji artystycznej. 

W wykonywanym utworze występują dźwięki, melodie i innego rodzaju materiał muzyczny, produkowany i percypowany wyłącznie wewnątrz naszego systemu słyszenia jako rezultat interferencji częstotliwości/wysokości tonów i psychoakustyczne implikacje tej interferencji. Jednak w innych warstwach celem utworu są artystyczne implikacje demodulacji. 

Arash Yazdani