7th Performance for sounds International Festival of Contemporary Music Warsaw Autumn

go to content

7th Performance for sounds – Andrzej Mitan. Poza czasem i przestrzenią (Beyond Time and Space)

Marcin Krzyżanowski electric cello
Zuzanna Paluch recitation
Włodek Pawlik piano
Olga Szwajgier soprano
Mieczysław Litwiński voice
Ryszard Ługowski gongs, bowls
Tadeusz Sudnik electronics
Wojciech Konikiewicz piano, synthesizers, electronics, flutes
Marcin Pospieszalski double bass, bass guitar
Radosław Maciński percussion

Marcin Krzyżanowski Proto-prolog **
1st Video Intermezzo – Andrzej Mitan / Grzegorz Rogala
Włodek Pawlik ...
2nd Video Intermezzo – Andrzej Mitan / Grzegorz Rogala
Olga Szwajgier, Mieczysław Litwiński, Ryszard Ługowski, Tadeusz
Sudnik
Beautiful singing
3rd Video Intermezzo When a Man Dies Andrzej Mitan / Grzegorz Rogala
Wojciech Konikiewicz NATIM **

** first performance

Organised by Fundacja Sztuk Krytycznych