Mała Warszawska Jesień Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Mała Warszawska Jesień

Magia i siła połączeń
Co muzycznie  ł ą c z y  wszystkie kontynenty, państwa, kultury? Wiele, ale przede wszystkim – kołysanka. Jakie pojęcia ukryły się i  p o ł ą c z y ł y  się w dziwne słowo „meloharmoidiochordofon”? Odnajdźcie je. Co wspólnego ma Ukraina z Polską? Poza bardzo wieloma, jak się okazało w ostatnich miesiącach, różnymi – tymi dobrymi, i tymi bardzo trudnymi sprawami – ma  w s p ó l n ą  granicę, ma wspólną pamięć. I ma pewne kwiatowe „Rondo”, które zmieniła wojna. O jakie „rondo” chodzi? P o ł ą c z c i e  kropki. Co  ł ą c z y  światło i dźwięk? Na przykład pojęcie „spektrum” czyli „widmo” (ale nie to, które straszy). I jeszcze jedno bardzo tajemnicze słowo, które ma w sobie coś z magii: synestezja. Dzięki temu zjawisku niektóre osoby widzą dźwięki, słyszą kolory albo na przykład – widzą barwy zapachów. To dzięki synestezji w namacalny sposób dowiadujemy się, że nasze kanały zmysłowe są ze sobą fizycznie  p o ł ą c z o n e. I to ona uświadamia nam, że jako istoty ludzkie jesteśmy wyposażeni w naturalny dar i umiejętność  ł ą c z e n i a. A gdy nadchodzą trudne sytuacje albo czasy, ta umiejętność jest nam potrzebna najbardziej. W takich chwilach nie ma lepszego rozwiązania niż tworzenie  w s p ó l n o t y.

Tegoroczna Warszawska Jesień zajmuje się szukaniem punktów i obszarów wspólnych, odnajdywaniem i budowaniem powiązań, uwypuklaniem ich, a nawet – pokazywaniem związków tam, gdzie wydają się nie istnieć (czy raczej istnieją, ale na pierwszy rzut oka czy ucha są niewidoczne/niesłyszalne). Kiedy natomiast pojawiają się połączenia pomiędzy pozornie bardzo odległymi rzeczami, a nawet takimi, które wydają się niepołączalne – zazwyczaj wówczas powstaje  n o w e. Całkiem nowa jakość. Tak jak kiedyś – miliardy lat temu na Ziemi powstało życie.

12. Mała WJ oznacza też różne połączenia i „stopy” muzyki współczesnej z innymi dziedzinami, a w szczególności: sztukami wizualnymi (malarstwo abstrakcyjne, malarstwo performatywne, instalacja), teatrem (w tym teatrem lalkowym i ruchu), tańcem, improwizacją i muzyką tradycyjną. By w ostatecznym rozrachunku i w finałowym wydarzeniu zmierzać ku muzyce, która utożsamia się z emocjami; poprzez którą można przeżywać kolejne emocje. Być może też ku tezie, że stopienie się ze sobą różnych kanałów i obszarów odbioru w percepcji człowieka: wzrokowego, audialnego, kinestetycznego, może stanowić estetyczny ekwiwalent, pozwalający na przeżycie i zdefiniowanie konkretnych, wyrazistych emocji: przeżywanych w szczególności poprzez muzykę, dla których muzyka jest efektywnym łącznikiem i medium. Jakie więc połączenia zdarzą się podczas tegorocznej Małej Jesieni?

Ruch, dźwięk i kolor, czyli wyspy na oceanie czasu, realizowane w ramach projektu Usłysz światło -> zobacz dźwięk to instalacja artysty-konstruktora Michała Silskiego, przypominająca o istnieniu nieoczywistego, ale całkiem naturalnego zjawiska synestezji. W ramach premierowego spektaklu muzycznego Wojna, która zmieniła Rondo. Війна, що змінила Рондо według książki o tym samym tytule autorstwa duetu twórców z Ukrainy: Romany Romanyszyn i Andrija Łesiwa, mieszkańcy tytułowego miasta – Ronda łączą się we wspólnotę, by pokonać zło – niszczącą wszystko Wojnę. Meloharmoidiochordofon: co to za stwór? Istota żywa czy rzecz? Jakie wyrazy i pojęcia połączyły się w to dziwne słowo? I czy ktoś jest w stanie to słowo powtórzyć? A w ramach koncertu Lulabaje osiem tradycyjnych melodii łączy się z ośmioma emocjami. A wszystko po to, by pokazać, że w każdej kulturze i miejscu emocje przenikają muzykę a muzyka nie istnieje bez emocji.

Ważne i nieocenione jest oddziaływanie wartościowej muzyki i dźwięku na psychikę i rozwój człowieka. Ale to dość niezbadany obszar spektrum dźwięku w kontekście tworzenia wartościowych dzieł muzyki aktualnej, a przede wszystkim klasycznej muzyki współczesnej, dostępnych percepcji osób z Autyzmem i Aspergerem. Nasza niepewność i niewiedza w tym względzie jest duża i dotyczy zarówno odbiorcy dziecięcego, jak i dorosłego. Wraz z Fundacją Ogrody Muzyczne i Fundacją Synapsis oraz edukatorami, psychologami i osobami w spektrum podejmiemy tę kwestię podczas specjalnego panelu dyskusyjnego online, pt. MUZA w spektrum.

Podczas tegorocznej Małej Warszawskiej Jesieni usłyszymy 14 premierowych utworów autorstwa: Michała Silskiego, Bohdany Frolyak (Ukraina), duetu Paweł Hendrich i Tomasz Strojecki; 8 utworów improwizowanych autorstwa Trio Bastarda i Katariny Aleksić (Serbia) i 3 nowe utwory-improwizacje Agnieszki Widlarz, Wojciecha Błażejczyka i Szábolcsa Esztényi'ego, stworzone partycypacyjnie we współpracy z Dziećmi z ZPSM im. Karola Szymanowskiego.

W ramach tegorocznej Małej Warszawskiej Jesieni na różne sposoby i poprzez różne kanały połączą się z nami wykonawczynie i wykonawcy: Dagna Sadkowska i Katarina Aleksić (dzięki skrzypcom), Dominik Płociński (z pomocą wiolonczeli), Agnieszka Podłucka i Aleksandra Demowska-Madejska (poprzez altówkę), Wojciech Błażejczyk (dzięki mikrofonom, strunowcom i obiektofonom), Agnieszka Widlarz i i Szábolcs Esztényi (poprzez improwizację i fortepian), Trio Bastarda w składzie: Michał Górczyński, Tomasz Pokrzywiński i Paweł Szamburski (za sprawą klarnetów i wiolonczeli) oraz Dzieci z ZPSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (za pomocą głosów, ruchu i improwizacji). Połączy się też z widzami i słuchaczami kreatywna grupa aktorów z Teatru Lalek Guliwer: Anna Przygoda, Damian Kamiński, Honorata Zajączkowska, Jacek Poniński, Błażej Twarowski wraz z rezydentką z Kijowskiego Akademickiego Teatru Lalek Mariią Senko.

Wśród twórczyń i twórców wydarzeń znajdą się: Michał Silski (artysta-konstruktor), Anita Piotrowska (reżyserka), Anna Szawiel (reżyserka i scenarzystka), Franciszek Orłowski (artysta wizualny i scenograf), Yasia Khomenko (projektantka kostiumów/Ukraina), Mariusz Gołosz (dramaturg), Ewa Czuchaj (malarka), Ola Rajska (pedagożka teatru, performerka), Qinke Chang (artystka interaktywna), Błażej Twarowski (choreograf), Prot Jarnuszkiewicz (reżyser światła) oraz Robert Drobniuch (jako współkurator wydarzenia 17 września) i Barbara Bogunia wraz z Mayą Baczyńską (w roli moderatorek).

Poza miejscami, w których wcześniej gościła już wielokrotnie, czyli Muzeum Warszawy i Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Mała Warszawska Jesień po raz pierwszy zawita w nowych gościnnych progach: Teatru Lalek Guliwer i Państwowego Muzeum Etnograficznego. Wierzymy, że te połączenia przyniosą wiele nowych przeżyć, wrażeń i wieloletnich artystycznych przyjaźni.

Tworzenie wspólnot, umiejętność jednoczenia, motywacja do szukania tego, co łączy i nie uleganie temu, co dzieli, zdolność do pracy zespołowej – to jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości, która ma jak żadna inna potencjał do budowania naszego kapitału społecznego i ludzkiego. Jest też bazą, podstawą i nieodłącznym elementem kreatywności. Dlatego zanim rozpoczniemy dwunasty (od tej edycji już wyraźnie międzynarodowy) Festiwal Muzyki Współczesnej dla Dzieci „Mała Warszawska Jesień”, życzmy sobie nawzajem jako rodzicom, opiekunom, nauczycielom, twórcom i organizatorom wydarzeń dla dzieci, byśmy umiejętnie pomagali im znajdować wokół, w otoczeniu i w sobie samych: dobre, mądre, rozwijające  p o ł ą c z e n i a.

Tak właśnie staraliśmy się skonstruować tegoroczny festiwal.

Anna Kierkosz
kuratorka 12. Festiwalu Muzyki Współczesnej dla Dzieci „Mała Warszawska Jesień”

16—24
września 2022
65. edycja

Strona 65. edycji festiwalu jest przygotowywana.

Zobacz archiwum