Shvedov, Pavel Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

kompozytor, dyrygent, absolwent Białoruskiej Akademii Muzycznej (2010 –waltornia, dyrygent, 2011 – kompozycja), magister sztuki (2012). W latach 2012–15 odbył studia podyplomowe. Założyciel pierwszego na Białorusi chóru gospel (2013) i lider Ruchu Gospel chórów Białorusi. Członek Związku Kompozytorów Białorusi i stowarzyszenia dyrygentów chóralnych. Od 2013 regularnie uczestniczy w International Summer Gospel School (Dania), od 2014 uczestniczy w Festiwalu „7xGospel” w Krakowie. Autor dwóch symfonii, spektaklu muzycznego Domowianka Kuźnia, koncertu na waltornię i fortepian, muzyki wokalnej i chóralnej.