Gouache (Gwasz) - Nina Šenk Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

(Gwasz) 

Dotychczas moje utwory miały punkt wyjścia w selekcji kolorów – wybrane barwy dyktowały schemat i strukturę. Tutaj próbuję podejść do kompozycji z przeciwnej strony: w pierwszej kolejności określam schematy rytmiczne i melodyczne, a także struktury. Odmiany barw są dla mnie głównym ośrodkiem uwagi; zmieniają także atmosferę, nastrój, a nawet budowę utworu. 

Tego rodzaju poszukiwania zaprowadziły mnie do badania technik i materiałów używanych przez malarzy, a szczególnie fascynujący wydał mi się gwasz (gouache, wg włoskiego określenia guazzo – maź, błoto). Z malarką Niką Zupančič mamy wspólne poglądy na stosunek do dzieła i kreacji. Zainspirowały mnie jej Studia koloru w gwaszu – odbicie procesu kreacji. 

Nina Šenk