Augustyn, Rafał Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

kompozytor, krytyk muzyczny i polonista, ur. w 1951 we Wrocławiu. Studiował kompozycję u Ryszarda Bukowskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz u Henryka Mikołaja Góreckiego w AM w Katowicach. Uczestniczył też m.in. w kursie Györgya Ligetiego (Centre Acanthes, Aix-en-Provence 1979). Od 1973 pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie emeryt. Rezydent MacDowell Colony w Stanach Zjednoczonych w 1986, Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf w 1995. W latach 1984–96 wraz z Markiem Pijarowskim kierował festiwalem Musica Polonica Nova we Wrocławiu; w latach 1980–98 był członkiem Komisji Programowej Warszawskiej Jesieni. Jako krytyk współpracuje obecnie z miesięcznikiem „Odra”. Laureat Nagrody ZKP w 2005, Nagrody Muzycznej Wrocławia w 2011. Od 2018 jest członkiem Polskiego PEN Clubu. W 2021 nakładem Wydawnictwa „Universitas” w Krakowie ukazało się dwutomowe wydanie jego Wykła­dów o kulturze

Wybrane utwory (od 2016): Ricercar sopra il corale „Es ist ge­nug” na klawikord i fortepian (2016), Pierwsze czytanie. Rapsodia (nieparlamentarna) dla dwóch grup improwizujących z elektroniką i wideo (2016), Krupówki. Utwór cykliczny nr 5 na orkiestrę smyczkową (2016), Descensus Christi ad inferos. Oratorium apo­kryficzne w 11 częściach na trzy chóry (2016), Droning_Holm na altówkę i akordeon (2017), Krótka rozprawa. Studium z retoryki stosowanej dla trzech wykonawców na flet, skrzypce i wiolonczelę (2017), Matrimonium. Utwór cykliczny nr 6 na dwa flety i fortepian (2017), Tam / Tu. Koncert na skrzypce, głosy i instrumenty (2002/13/18), Przedtakt, muzyka elektroniczna skomponowana wspólnie z Cezarym Duchnowskim (2018), Kamyki z Proszowej. Muzyka konkretna, wideo: Alicja i Mariusz Jodko (2019), Fantom Adama. Wokół nienapisanej historii (przyszłości), instalacja-kompozycja zbiorowa wspólnie z Cezarym Duchnowskim, Pawłem Romańczukiem i Jackiem Sotomskim (2019), Omaggio a MPK. Utwór cykliczny nr 7 na instrumenty małe i duże oraz video (2020), Quatre petite mazurkas pour Le Grand Jury na fortepian (2021–22), Verbalia III, kompozycja dla wokalistów, instrumentalistów i artystów wideo (2022).