BASTARDA Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

zespół powołany do życia przez Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Bastarda w nowatorski sposób reinterpretuje i przetwarza muzykę dawną – głównie średniowieczną oraz renesansową. W ostatnim czasie trio inspiruje się też szeroko pojętym folklorem. 

Na pierwszych dwóch albumach, Promitat eterno (poświęcony motetom Piotra z Grudziądza) oraz Ars moriendi (z opracowaniami renesansowej muzyki funeralnej oraz całego cyklu śmierci i pogrzebu), artyści podejmują próbę stworzenia autorskiego języka dźwiękowego na podstawie muzyki dawnej. Śpiewy chorałowe, motety, litanie sprzed kilkuset lat rozbijają niejednokrotnie na małe odcinki; stale zmieniający się kontrapunkt wczesnej polifonii imploduje w minimalizm. Improwizując wokół archaicznych melodii, komponując i aranżując na ich podstawie zupełnie nowe utwory, muzycy budują pomost łączący odległe w czasie muzyczne światy, docierają do ich uniwersalnego, duchowego wymiaru. Trzecia płyta, Nigunim, to ukłon w stronę „muzyki świata” – stanowi autorskie opracowanie tradycyjnych pieśni chasydzkich dynastii Taubów oraz klanu Modrzyc. Materiały źródłowe pochodzą głównie ze zbiorów muzykologicznych Mosze Beregowskiego i Zalmana Mlotka. Czwarty album, Fado, zrealizowany wspólnie z João de Sousa, to z kolei intymne, nowatorskie ujęcie portugalskiej muzyki tradycyjnej. Piąty – Kołowrót– zawiera autorskie kompozycje nagrane z 40-osobowym chórem SWPS, we współpracy z Radiowym Centrum Kultury Ludowej. To cztery pory roku w muzyce i rytuałach ludowych, opowieść o przemianach, cyklach, zarówno w naturze, jak i kulturze. 

Źródłem inspiracji i punktem wyjścia najnowszej płyty, Minne, stworzonej wspólnie z zespołem Holland Baroque, jest natchniona poezja średniowiecznych mistyczek, zwłaszcza XIII-wiecznej brabanckiej beginki Hadewijch, która w subtelny i sugestywny sposób opisuje różne oblicza miłości. 

W 2022 ukazał się również wspólny album Bastardy oraz Sutari Tamoj poświęcony muzyce pogranicza (z wykorzystaniem m.in. ludowych źródeł białoruskich, litewskich, ukraińskich i polskich).