éskhatos | at one end of a continuum - Martyna Kosecka Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

éskhatos | at one end of a continuum - Martyna Kosecka

Zainspirowany pojęciem entropii w rozumieniu termodynamiki i fizyki statystycznej, utwór éskhatos | at one end of a continuum na amplifikowany klawesyn i wielokanałową elektronikę podejmuje temat stanu nieporządku, przypadkowości oraz nieokreśloności poprzez zwielokrotnianie dźwięku klawesynu. Moja kompozycja stanowi złożenie szeregu możliwych mikroskopijnych struktur, realizowanych przez jeden lub kilka klawesynów, które rozbrzmiewają w wielowarstwowej przestrzeni akustycznej. Ta symulacja reprezentuje transformację czasu dokonującą się w przyspieszającym tempie. Rosnąca entropia połączeń i struktur pogłębia nieporządek dźwięków i wywołuje powolną agonię ruchu — cierpienie wszechrzeczy. Dźwięk klawesynu przeistacza się w dźwięk konającego wszechświata. 

Partia elektroniczna została zrealizowana w moim studiu domowym oraz w the Norwegian Centre for Technology, Art and Music NOTAM w Oslo.

Utwór jest dedykowany Gośce Isphording. 

Martyna Kosecka