Prostory Svitla - Alla Zagaykevych Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Jedna z książek poświęconych założycielowi i długoletniemu dyrektorowi Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia Józefowi Patkowskiemu nosi tytuł Patkowski. Ambasador muzyki z Marsa. Jak wyjaśnia autorka Agnieszka Pindera, muzykę elektroniczną w czasach jej początków można było najczęściej usłyszeć w filmach dokumentalnych o kosmosie. W 2021 ludzkość może już słuchać dźwięków z Marsa, ale wciąż potrzebuje ambasadorów przyszłości, wizjonerów, pionierów nowego myślenia, odkrywców nowych dróg rozwoju sztuki i społeczeństwa. 

Artyści futurystyczni z lat 20. XX wieku również byli ambasadorami przyszłości w kulturze europejskiej. Kładli podwaliny pod nowe myślenie muzyczne, a także fundamenty estetyczne muzyki elektronicznej, której rozwijaniu Józef Patkowski poświęcił swoje życie. Świat przez niego odkrywany, prawdziwy „kosmos dźwięku”, był nie mniej imponujący niż przestrzeń rozgwieżdżonego nieba, a jego poznawanie w połowie lat pięćdziesiątych przypominało odkrywanie nowej planety. Patkowski przywiązywał wielką wagę do włączania perspektywy naukowej w rozwój artystycznej praktyki na polu muzyki elektroakustycznej, do badań nad syntezą dźwięku i akustycznych metod badawczych w muzykologii. Dedykowany Józefowi Patkowskiemu utwór Prostory Svitla jest próbą włączenia futurystycznych praktyk artystycznych i konstruktywistycznych zasad sztuki ukraińskiego futuryzmu we współczesny kontekst artystyczny. Spośród tych koncepcji pierwszą była idea „konstruktywnego dynamizmu” opisana przez Waleriana Poliszczuka w artykule opublikowanym w magazynie „Avant-garde” w 1929, w którym autor snuje refleksje nad problemem artystycznej percepcji dynamicznej natury rzeczywistości. 

Alla Zagaykevych