Talking metals, talking drums - Mioko Yokoyama Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Tematem utworu jest komunikacja między ludźmi; celem i ideą – pozwolić muzykom, by porozumiewali się przez muzykę. Utwór stanowi część projektu Ulysses Ensemble. Sześcioro muzyków spotyka się w tym projekcie po raz pierwszy. Ćwiczą i podróżują razem, komunikują się i znajdują wzajemne zrozumienie dzięki tworzeniu muzyki. Jestem wdzięczna, że mogę być zaangażowana w ten proces. Jak w realnych kontaktach między ludźmi, stosuję różne formy konwersacji. Ktoś wprowadza temat, inni słuchają lub coś odpowiadają, bywa, że wszyscy aktywnie uczestniczą w rozmowie. 

Wybrałam takie instrumenty, których kombinacja pozwoli na wydobycie różnych odcieni barw. Próbuję też uzyskać efekty subtelnego echa perkusji, dobiegającego z różnych stron. 

Mioko Yokoyama