Jarnuszkiewicz, Prot Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

ur. w 1977 w Warszawie, studia wyższe odbył w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia. Studiował pod kierunkiem m.in. Ewy Braun, Mieczysława Jahody, Andrzeja Jaroszewicza, Witolda Sobocińskiego i Jerzego Wójcika. 

Jest profesorem zwyczajnym sztuki. W latach 2016–2020 był dziekanem wydziału Sztuki Mediów, od 2020 jest Prorektorem ds. Współpracy Zewnętrznej i Promocji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi Pracownię Relacji Wizualnych, której absolwenci czterokrotnie zdobywali tytuł najlepszego dyplomu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest również wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej. 

Kierownik trzech zadań badawczych prowadzonych na Wydziale Sztuki Mediów (dwóch zamkniętych, trzecie w trakcie realizacji). Za swoje zasługi dla rozwoju dydaktycznego i naukowego Akademii czterokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora ASP w Warszawie, w tym najwyższą z przyznawanych, Pegazem. 

Działa twórczo na dwóch polach. Pierwszym z nich jest fotografia artystyczna. Podczas doskonalenia się jako pedagog równolegle rozwijał się jako aktywny twórca. Zrealizował liczne autorskie projekty fotograficzne, z których najważniejsze to Portret RodzinnyTrwanie Przestrzeni,NieobecnośćHommage dla Piotra ŁazarkiewiczaPerfectly Happy People oraz For a Moment I Had Everything.

Zorganizował kilkadziesiąt wystaw w Polsce i zagranicą. Najważniejsze indywidualne pokazy spośród nich to: Fotografie (Galeria Związku Fotografików w Wilnie, 2008), Unseen Memories (Galeria B&B, Bielsko-Biała, 2012), Fotografie(Galeria Test, Warszawa, 2013), Traces (Patricia & Philip Frost Museum, Miami, 2015), For a Moment I Had Everything (Foto Gen, Wrocław, 2020). 

Jest autorem licznych publikacji i wydawnictw, w tym dwóch monograficznych: Przeszłość i Teraźniejszość (2015) i For a Moment I Had Everything (2020).
Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych i muzeach w kraju i zagranicą. 

Drugim torem jego rozwoju artystycznego jest reżyseria światła i projekcji wideo w spektaklach teatralnych. Od 2007 roku współpracuje z takimi teatrami, jak TR Warszawa, Teatr Wielki – Opera Narodowa i Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Przez ponad dziesięć lat działalności na tym polu zrealizował blisko pięćdziesiąt projektów reżyserii światła, pracując m.in. z takimi reżyserami jak Izabela Cywińska, Grzegorz Bral, Zbigniew Brzoza, Andrzej Domalik, Robert Drobniuch, Natalia Korczakowska czy Bogusław Linda. 

Jest również tutorem w programie Gaude Polonia. W latach 2017–2018 był członkiem zespołu eksperckiego ds. oceny wyników realizowanych zadań badawczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2019 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Za zasługi dla kultury polskiej został odznaczony brązowym orderem Gloria Artis.