Lorent, Leszek Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

perkusista, doktor habilitowany sztuki muzycznej, kierownik Studium Muzyki Nowej oraz Pracowni Antropologii Kultury Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie Jeana Geoffroy’a. W latach 2006–09 uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Tallinnie. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów. Występował na festiwalach: Warszawska Jesień, Festiwal Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flâneries Musicales w Reims, Novelum w Tuluzie, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Świętokrzyskie Dni Muzyki. Jako solista grał z Polską Orkiestrą Radiową, Sinfonią Iuventus, orkiestrami: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Perpignan Méditerranée, Narodowego Forum Muzyki. Artysta otrzymał stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Société Generale, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS, stypendium Młoda Polska, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 oraz 2017 został uhonorowany nagrodą Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za działalność artystyczną i naukową. 

Leszek Lorent ma w dorobku prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów, m.in.: Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego, Tomasza Opałki, Miłosza Bembinowa. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny sztuki bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą, zasiada w jury konkursów muzyki współczesnej. Z jego inspiracji powstało kilkadziesiąt kompozycji przeznaczonych na perkusję, w tym dzieła na perkusję solo i orkiestrę. Jest autorem monografii naukowych. Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii były publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych „Aspiracje”, w wydawanych przez PAN „Zagadnieniach Naukoznawstwa” oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą. Referaty naukowe autorstwa Lorenta (ponad 25) były prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polską Akademię Nauk, Międzynarodowe Kursy Kompozytorskie „Synthetis”. Jego dorobek fonograficzny obejmuje kilkanaście płyt, na których występuje jako solista i kameralista.