Kompozycja intymna - Piotr Lewandowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Skupiam się na badaniu pojęć bliskości, straty, dwoistości i transformacji. Dążę do stworzenia mechanicznego i mentalnego połączenia między ciałami, ujawniając znajome wzorce i dynamikę w relacjach. Tworząc czasoprzestrzenną formę ludzką składającą się z dwóch mechanicznie połączonych męskich ciał, zagłębiam się w interakcję między cielesnością a osobistymi energiami z nią związanymi. Cielesność staje się moim sposobem komunikacji. Korzystając z jej rzeźbiarskiego potencjału, opowiadam o relacji i kontakcie dwóch osób. 

Praca przechodzi od archetypu dwoistości do jednorodnego świata, symbolizowanego przez pojawienie się pojedynczego kokonu. Oznacza to stopniowe ustawanie oddziaływania przeciwstawnych sił i wyłanianie się zjednoczonej całości. Homogeniczność w tym kontekście odnosi się do stanu harmonijnej jedności, w którym dualistyczne pojęcia rozpuszczają się, a wzajemne powiązania i wspólne doświadczenia są rozumiane w nowy sposób.

Wykraczam poza tradycyjne kategoryzacje i przyjmuję płynną perspektywę. Zagłębiam się w zawiłości ludzkich powiązań, zmysłowości i pożądania. Jednorodny kostium reprezentuje przestrzeń, w której mogę autentycznie wyrazić siebie i połączyć się z innymi na głębszym poziomie. W instalacji wideo angażuję w pełni przestrzeń w prowadzoną przeze mnie narrację. Jest ona tutaj kluczowym czynnikiem. Praca ma charakter zanurzający, pozwala w pełni wejść w stworzoną sytuację i relację, o której opowiadam. 

Piotr Lewandowski