Radiowo - Alicja Staszewska, Dominika Reszka Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Pracę zrealizowałyśmy na warszawskiej hałdzie śmieci, gromadzonych od 1962 roku. Eksplorując to miejsce, zwróciłyśmy uwagę na jego szczególną aurę dźwiękową. Słupy, rozmieszczone na wzgórzu celem ostrzegania lotników, ożywają w wyniku działania wiatru, tworząc grupę instrumentów/generatorów dźwięku. W widzialnej i słyszalnej przestrzeni dawnego wysypiska trwa wyjątkowy dialog. Szczególna relacja powstaje tutaj pomiędzy naturą a „resztkami” kultury. Interakcje między zmysłowo postrzeganymi elementami tej przestrzeni wyrażają złożoność relacji w świecie, gdzie wszystko jest ze sobą powiązane. Zarejestrowałyśmy obraz i brzmienie tego miejsca, z przekonaniem o sile jego immersyjnego oddziaływania. 

Alicja Staszewska, Dominika Reszka