II Kwartet smyczkowy - Giacinto Francesco Maria Scelsi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

II Kwartet smyczkowy - Giacinto Francesco Maria Scelsi

Moje cztery kwartety smyczkowe mają cechę wspólną: pewną wznoszącą linię, obecną w każdym z tych utworów, mimo ich tak różnego języka muzycznego. 
Ów ruch wznoszący dostrzegalny jest szczególnie w finałach kwartetów... 

Jak się wydaje, każdy kwartet stanowi osobną interpretację tej samej historii, z użyciem właściwego sobie tylko języka. 

Po wielu nawrotach, sprzecznościach, dramatach, finał zawsze jawi się jako oswobodzenie – katharsis. 

Giacinto Scelsi