The First Ladies - Josh Spear Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Utwór został skomponowany na spotkanie w serii „Dienstagssalon with Max Rademann”, organizowanej przez Europejskie Centrum Sztuk w Hellerau i Zentralwerk Dresden.


Wideo powstało pierwotnie z okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku i było próbą pokazania, jak z upływem czasu dotarliśmy do obecnego krajobrazu politycznego. Skupia się na postaciach sześciu kobiet żyjących wiecznie w cieniu swoich mężczyzn – prezydentów Stanów Zjednoczonych. Estetyka „drag” staje się odpowiednim językiem, by uhonorować te kobiety, ale także medium, za pomocą którego można je zestawić i ustanowić między nimi dialog. Utwór został pierwotnie opracowany jako wielokanałowa instalacja wideo. 

Josh Spear