The Great Tone has no Sound - Rafał Mazur Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Z okazji jubileuszu 20-lecia pracy twórczej jako improwizator, na gruncie swoich artystycznych i filozoficznych koncepcji przygotowałem solowy projekt nawiązujący do free jazzu, muzyki rockowej, impro noise i swobodnej improwizacji pod nazwą The Great Tone has no Sound. Zgłębiam w nim koncepcję taoistycznej strategii działania związanej ze stanem umysłu zwanym wuxinw spontanicznej improwizacji. Łączę energię muzyki improwizowanej, dźwięki i wibracje z kilkoma efektami modulującymi dźwięk. Premiera projektu odbyła się w listopadzie 2019 w Chinach na koncercie inauguracyjnym Shenzhen Fringe Festival oraz Jazz Improvised Music Festival w Shenzhen i Kantonie. 

The Great Tone has no Sound moją intencją jest stworzenie muzyki stymulującej umysł. Doświadczanie dźwięków i wibracji powinno prowadzić do zrozumienia, oświecenia, specy cznego doświadczania świata jako całości poprzez praktykę słuchania. Wielki Dźwięk to wszystkie dźwięki, bez ich różnicowania i oddzielania, całość tego, co jest postrzegane i rozumiane w jednym akcie percepcji. Tak więc projekt The Great Tone has no Sound to coś więcej niż muzyka, to sposób doświadczania świata poprzez wibrowanie nim. Słuchanie dźwięków, doświadczanie wibracji ma pogłębiać myślenie – rozumienie i doświadczanie świata. 

Rafał Mazur