Modular Process Music - Krzysztof Cybulski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Muzyka procesualna to taka, w której twórca zamiast komponować utwór, projektuje proces i to on następnie generuje docelowy utwór. Proces modularny można zaś rozumieć jako taki, który da się dowolnie przeorganizowywać w trakcie wykonania, zmieniając wzajemne zależności między poszczególnymi elementami. 

Modular Process Music to próba świeżego spojrzenia na improwizację z wykorzystaniem live electronics, opuszczenia utartych ścieżek, takich jak zapętlanie czy sekwencjonowanie dźwięku, i uczynienia samego procesu powstawania muzyki bardziej czytelnym i komunikatywnym dla odbiorców. 

Trzon rozwijanego i udoskonalanego od 2016 projektu stanowi zestaw własnoręcznie stworzonych urządzeń-instrumentów, będących elementami wyżej wymienionego procesu modularnego. Porozumiewają się one między sobą – tak jak improwizujący muzycy – tylko za pośrednictwem dźwięku, pozwalając na elastyczne kształtowanie i przetwarzanie powstającego w toku improwizacji utworu. 

Krzysztof Cybulski