RADICAL POLISH ANSAMBL Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

RADICAL POLISH ANSAMBL:
Emilia Bolibrzuch
skrzypce
Łucja Siedlik skrzypce
Maria Stępień skrzypce
Maciej Filipczuk skrzypce
Mateusz Kowalski skrzypce
Marcin Lorenc skrzypce
Piotr Gwadera perkusja
Piotr Papier projekcja dźwięku

Bernhard Lang Radical Loops (2022-2023) **
na sześcioro skrzypiec, perkusję, amplifikację i playback 
(zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza i Warszawskiej Jesieni) 

** prawykonanie

Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Adama Mickiewicza.