Bargieł, Konrad Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

ur. w 1995 roku w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie wiolonczeli Natalii Kurzac-Kotuli. Obecnie jest studentem drugiego roku studiów magisterskich w klasie Alexandra Geberta w Hochschule für Musik Detmold. Brał udział w wielu konkursach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, na których niejednokrotnie zdobywał najwyższe nagrody. Do najważniejszych można zaliczyć: wyróżnienie w 10. Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu, drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w kategorii zespół kameralny w Klingenthal, pierwsze miejsca w konkursach w Genewie, Rzymie, Brukseli oraz Kyoto, trzecie nagrody w The North Music Competition oraz International Moscow Music Competition. 

Swój warsztat doskonalił pod kierunkiem m.in. Garry’ego Hoffmana, Fransa Helmersona, Roberto Traininiego, Jeorena Reulinga, Jeleny Očić, Jacoba Kullberga, Pawła Głombika, Stanisława Firleja, Kazimierza Michalika, Adama Krzeszowca oraz Łukasza Franta. 

W 2022 objął stanowisko lidera grupy wiolonczel Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Ponadto regularnie współpracuje z takimi zespołami, jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna i {oh!} Orkiestra Historyczna. 

Wielokrotnie występował z takimi artystami oraz dyrygentami, jak: Rainer Honeck, Daniel Stabrawa, Lorenzo Coppola, Jakub Jakowicz, Łukasz Długosz, Krzysztof Penderecki, Mirosław Jacek Błaszczyk, Michał Klauza, Massimiliano Caldi, Ruben Silva, czy Hobart Earle. Na co dzień gra z pianistką Martą Plasotą oraz wiolonczelistą Michałem Kozińskim jako NOVE TRIO. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Młoda Polska oraz fundacji Pro Musica Bona w Krakowie.