Custom #1 - Óscar Escudero Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Custom #1 to platforma, do której wykonawcy mają dostęp, upoważniając stronę trzecią (wydawcę) do zbierania, modyfikacji i audiowizualnego indeksowania ich publicznie dostępnych danych, co tworzy artefakt „postprawdy”. Jego produkcja odbywa się na podstawie procedur zarządzania danymi podobnych do tych, które panują w świecie e-handlu. Dzieło jest pierwszym z serii Custom (2015–16), która stanowi składnik projektu artystyczno-badawczego poświęconego konsekwencjom personalizacji i korporacjonizmu. Dla celów projektu utwór zapożycza mechanizmy transakcyjne typowe dla kapitalizmu platform: wykonawcy wnoszą opłatę za zakup danej wersji, podpisują umowę przeniesienia praw (stanowiącą m.in., że nie można wprowadzać zmian po produkcji danej wersji), wydawca wykonuje i obrabia zdjęcia i wideo, a wykonawcy otrzymują spersonalizowany produkt. Custom #1 stanowi również (archiwalny) samouczek, jak odnieść sukces w zarządzaniu sieciami społecznościowymi. 

Óscar Escudero