WELOVELIVE - Cezary Duchnowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Koło życia, popularna buddyjska mandala, to punkt wyjścia dla artystycznej refleksji w kompozycji WELOVELIVE. Synteza zjawisk generowanych przez instrumenty mechaniczne, ich modele i imitacje komputerowe oraz abstrakcyjne, wirtualne byty mają stworzyć możliwie kompletny obraz rzeczywistości. Na symbolizującym pełnię okręgu spotykają się ludzie oraz materialne i niematerialne świadectwa ich bytu. 

Projekt zakłada wykorzystanie skonstruowanych specjalnie przez Pawła Romańczuka oryginalnych konstrukcji dźwiękowych. Instrumenty cechuje pewien powtarzalny schemat mechanicznych zachowań np. z charakterystycznym elementem obrotowym lub wahadłowym. 

Instrument jest szczególnym symbolem narzędzi ludzkiej aktywności. Działalności artystycznej towarzyszy często osobliwy i skrupulatny dobór tworzywa. Bez względu na to, czy jest nim kamień, drewno, metal czy program komputerowy, u podstaw każdej idei – w centrum – będzie zawsze ludzki głos. 

Cezary Duchnowski