Kamiński / Przygoda / Senko / Twarowski / Poniński / Zajączkowska / Sadkowska / Podłucka / Płociński / Gołosz / Piotrowska / Orłowski / Khomenko / Jarnuszkiewicz International Festival of Contemporary Music Warsaw Autumn

go to content

Kamiński / Przygoda / Senko / Twarowski / Poniński / Zajączkowska / Sadkowska / Podłucka / Płociński / Gołosz / Piotrowska / Orłowski / Khomenko / Jarnuszkiewicz
Frolyak

Cast:
Damian Kamiński Danko
Anna Przygoda Zirka
Mariia Senko Rose
Błażej Twarowski Fabian
Jacek Poniński Flower Choir
Honorata Zajączkowska Flower Choir

Dagna Sadkowska violin
Agnieszka Podłucka viola
Dominik Płociński cello

Mariusz Gołosz script
Anita Piotrowska direction
Franciszek Orłowski scenography
Yasia Khomenko costumes design
Błażej Twarowski stage movement
Prot Jarnuszkiewicz lighting design

Anna Kierkosz, Robert Drobniuch curatorial team

Bohdana Frolyak How War Changed Rondo / Війна, що змінила Рондо **
musical show after the book by Romana Romanyshyn and Andriy Lesiv
(Warsaw Autumn and Guliwer Puppet Theatre commission)

** premiere

Musical show for children aged 7 and over.

Coorganiser: Guliwer Puppet Theatre
Partner: Society of Authors ZAiKS
The event is cofinanced within the framework of the Cultural Institution Fund of the City of Warsaw, Culture Promotion Fund of the Minister of Culture and National Heritage.
The project is realised within the framework of the Zbigniew Raszewski Theatre Institute's programme of artistic residencies for artists and creators from Belarus and Ukraine.