Davis / AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy / Moś Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Gareth Davis klarnet basowy
AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Marek Moś
dyrygent
Yannis Kyriakides live electronics
Przemysław Kunda projekcja dźwięku

Fozié Majd Shábkūk (1974)* na orkiestrę smyczkową
przerwa
Yannis Kyriakides Selves (2023)** na klarnet basowy, orkiestrę smyczkową i live electronics
(zamówienie Stichting Musai w Hadze i Warszawskiej Jesieni)

** prawykonanie
* pierwsze wykonanie w Polsce

Utwór Selves Yannisa Kyriakidesa został zamówiony przy wsparciu finansowym Stichting Musai w Hadze.
Koncert zorganizowany przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Polsce.