Alcaraz Clemente / SCHALLFELD ENSEMBLE / Garms Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

przejdź do treści

Manuel Alcaraz Clemente perkusja 
SCHALLFELD ENSEMBLE:
Elisa Azzarà
flet
Szilárd Benes klarnet
Matej Bunderla saksofon
Stefan Obmann puzon
Patrick Skrilecz fortepian
Hannes Schöggl perkusja
Lorenzo Derinni skrzypce
Myriam García Fidalgo wiolonczela
Margarethe Maierhofer-Lischka kontrabas
Leonhard Garms dyrygent

Pierluigi Billone MAAT ME * na perkusję solo i osiem instrumentów
przerwa
Dominik Karski The Unknowable ** na wiolonczelę, kontrabas, perkusję i fortepian (zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Anna Korsun Spleen * na śpiewający zespół
Franck Bedrossian It * na siedem instrumentów

** prawykonanie
* pierwsze wykonanie w Polsce

Wydarzenie organizowany jako część projektu Young Ensembles europejskiej sieci Ulysses, współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej “Kreatywna Europa”.
Koncert zorganizowano przy wsparciu Austriackiego Forum Kultury:
Partnerem koncertu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Utwór MAAT ME Pierluigiego Billone został zamówiony przez Schallfeld Ensemble przy wsparciu Ernst von Siemens Foundation.